Now showing items 1-4 of 4

 • 3D Dental Scanner 

  Kotek, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper is about 3D scan of plaster dental casts. The main aim of the work is a hardware and software proposition of 3D scan system for scanning of dental casts. There were used camera, projector and rotate table for ...
 • Hybrid Scheme with Triangulations for Transform Coding 

  Partyk, M.; Polec, J.; Kolingerova, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  Our approach to image region approximation offers a complete scheme consisting of several steps. We separate the encoding of region boundaries from the texture description. The original image is first segmented using an ...
 • Měření konstrukčních rozměrů rotoru asynchronního stroje 

  Tobolák, Petr
  Tato práce popisuje problematiku skenování rotorů asynchronních motorů pomocí 3D skeneru. V úvodu se zabývá teorií asynchronních motorů, možnými poruchami těchto strojů a v neposlední řadě i problematikou 3D skenování. ...
 • Tvorba řezů z 3D modelů pro vystřihovánky "sliceforms" 

  Ondrejó, Michal
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať aplikáciu na tvorbu vystrihovačiek známychako Sliceforms. Práca sa zaoberá tvorbou prierezov z polygonálneho modelu. Vytvorenériešenie poskytuje možnosť vizualizovať prierezy ...