Now showing items 1-6 of 6

  • Algoritmy pro vysokorychlostní směrování v IP sítích 

    Hlavatý, Ivo
    Práce se zabývá simulací algoritmů vyhledávajících v IP sítích nejdelší shodný prefix, konkrétně Trie, Tree Bitmap a Shape Shifting Trie. Algoritmy jsou implementovány softwarově a je zkoumána jejich paměťová a výpočetní ...
  • Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu 

    Kekely, Lukáš
    V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových ...
  • Scrabble 

    Picek, Radomír
    Tato diplomová práce se zabývá stolní společenskou hrou SCRABBLE a její realizací v podobě počítačové hry. Postupně rozebírá všechny důležité aspekty, které mají vliv na výkonnost dané implementace. Především potom zvolení ...
  • Scrabble pro mobilní telefony 

    Kaněčka, Ondřej
    Práce zkoumá možnosti vyhledávacích algoritmů a slovníkových datových struktur na platformách s omezeným výpočetním výkonem a dostupnou pamětí (typicky jde o mobilní telefony) a ukazuje jejich výhody a nevýhody v souvislosti ...
  • Vizualizace algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

    Fomiczew, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu pro vizualizaci algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (LPM), což je jedna z nejdůležitějších operací při klasifikaci a směrování paketů v sítích TCP/IP. ...
  • Vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

    Weigner, Martin
    Rychlost počítačových sítí se neustále zvyšuje. Jednou ze základních úloh, které musí síťová zařízení provádět, je vyhledávání nejdelšího shodného prefixu. Mnoho algoritmů tuto úlohu dokáže řešit, ale je nutné tuto úlohu ...