Now showing items 1-4 of 4

 • Model robota Trilobot 

  Štěpán, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu modelu pohybu mobilního robota Trilobot, který je následně implementován do jednoduchého simulačního nástroje. Jsou zde popsány experimenty provedené s tímto robotem, stručně je popsán ...
 • Řízení robota Trilobot zařízením FITKit 

  Růžek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá řízením robota Trilobot školní platformou FITkit. Popisuje nejčastěji používané senzory a pohony v oblasti mobilní robotiky, princip jejich funkce a možnosti řízení. Část práce je zaměřena ...
 • Upgrade robota Trilobot 

  Polášek, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření robota pohybujícího se na kolech, propojení komunikace mezi senzory a mikropočítači s pomocí Robotického operačního systému (ROS). Senzory jsou připevněny na plastových uchýtech vytisklých na ...
 • Výukový tutorial pro použití Arduina v robotice 

  Beran, Jan
  Cílem této práce je vytvoření výukového tutoriálu pro využití Arduina v robotice za použití robota Trilobot. Tutoriál si klade za cíl být zaměřený na cílovou skupinu studentů ZŠ a výše se zájmem o robotiku a mikrokontrolery, ...