Now showing items 1-1 of 1

  • Návary proti opotřebení 

    Pagáč, Aleš
    Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského ...