Now showing items 1-12 of 12

 • Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny 

  Jeřábek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ...
 • Analýza svařování rotoru turbíny 

  Minář, Luděk
  Rešeršní bakalářská práce analyzuje možnosti svařování rotorů parních turbín s důrazem na efektivnost, produktivitu a ekonomičnost svarového postupu. Práce hodnotí možný výskyt defektů ve svarovém spoji a snahu jim předejít. ...
 • Design of a high-specific speed turbine with non-uniform blade cascade 

  Stareček, Jakub; Čupr, Pavel; Haluza, Miloslav (EDP Sciences, 2019-06-28)
  This paper presents the hydraulic design of Kaplan type turbine in fully axial configuration. The turbine model consists of a straight pipe intake, a rib which covers the shaft, five axial guide vanes, a six blade runner ...
 • Design průmyslového kotle s možností kogenerace 

  Mička, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu průmyslového kotle na biomasu, který řeší problematiku energetické budoucnosti spalování paliv s využitím současné výroby elektrické energie – mikrokogenerace, určené pro větší ...
 • Modelování proudění v rotačních strojích 

  Joch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním proudění v lopatkových strojích. V úvodu práce pojednává o principech CFD modelování, jako je matematický model proudění, numerické metody řešení a model turbulence. Dále je práce ...
 • Motor-generátor pro vírovou turbínu 

  Huzlík, Rostislav
  Cílem této dizertační práce je navrhnout motor-generátor pro vírovou turbínu. Vírová turbína je poměrně nový typ turbíny vyvinutý na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu FSI VUT v Brně. Vírová ...
 • Porovnání tepelných účinností cyklů 

  Přívozník, Martin
  Tato diplomová práce na téma Porovnání tepelných účinností cyklů se zabývá výpočtem tepelných schémat s přihříváním i bez přihřívání pro různé výkony. Výpočet je proveden pomocí odborné literatury. V úvodu práce je rozebrán ...
 • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

  Čermáková, Klára
  Malé vodní elektrárny jsou tématem této bakalářské práce, kterou lze dále rozdělit na tři části. První je věnována historii využívání vodní energie, základním typům hydroenergetických děl a klasifikaci vodních elektráren. ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Lapáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem reverzačního turbokompresoru. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část se věnuje teorii a rozdělením lopatkových strojů. Navazující část popisuje akumulační soustavu, pro kterou ...
 • Termodynamické tepelné čerpadlo 

  Kadlec, Stanislav
  Diplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními ...
 • Valve exploiting the principle of a side channel turbine 

  Jandourek, Pavel; Pochylý, František; Habán, Vladimír (IOP Publishing, 2017-04-04)
  The presented article deals with a side channel turbine, which can be used as a suitable substitute for a pressure reducing valve. Pressure reducing valves are a source of high hydraulic losses. The aim is to replace them ...
 • Ventil na principu vířivé turbiny 

  Jandourek, Pavel
  V práci jsou uvedeny základní charakteristiky vířivých strojů. Záměrem je nahrazení redukčního ventilu specificky pomaloběžnou vířivou turbínou. Vznikne tak speciální turbínový ventil využívající energii, která by byla ...