Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla 

  Wolf, Juraj
  Cílem této diplomové práce je představit novou metodu určení koeficientu tření obtokového ventilu turbodmychadla. Za tímto účelem bylo navrhnuto a zkonstruováno testovací zařízení. Vysledky z testů byli zpracovány a porovnany ...
 • Analýza obtokového kanálu turbodmychadla 

  Ondrejka, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací ...
 • CFD simulace proudění rozváděcím mechanismem turbodmychadla 

  Drdla, Adam
  Cílem této diplomové práce je zpracovat rešerži na téma regulace turbodmychadel a za pomoci CFD simulace analyzovat silové zatížení lopatek VNT mechanizmu turbodmychadla Garrett při uvažování dvou totožných modelů s rozdílnou ...
 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Elektromotory pro podporu turbodmychadel 

  Kytner, Václav
  Bakalářská práce se zabývá přeplňováním spalovacích motorů, zejména pak popisuje vlastnosti turbodmychadel a kompresorů s asistencí elektrických motorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o novodobý koncept, snaží se autor ...
 • Experimentální stav pro stanovení spotřeby maziva v turbodmychadlech 

  Kuhajdik, Matej
  Táto práca rieši problematiku spotreby maziva v turbodúchadle a prefuku vzduchu z kompresorovej časti turbodúchadla do ložiskovej skrine. Zvolený problém je vyriešený návrhom skúšobného mechanizmu, ktorý bude použitý pri ...
 • Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů 

  Kříž, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. ...
 • Kinematický model mechanismu natáčení lopatek turbodmychadla 

  Tomanec, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou parametrického modelu kinematiky mechanismu natáčení rozváděcích lopatek turbodmychadla, který je označován jako VNT ("Variable nozzle turbine"). V první části pojednává o turbodmychadlech ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Měření charakteristik turbodmychadel 

  Ušiak, Michal
  Bakalárska práca pojednáva o aktuálnych metódach merania charakteristík turbodúchadiel. Okrem priblíženia základných výkonnostných charakteristík, ktorými sú kompresorová a turbínová mapa, práca obsahuje popis experimentálnych ...
 • Měření deformace statorového kroužku turbodmychadla při teplotním zatížení 

  Kovářová, Lucie
  Práce se zabývá měřením deformace statorového kroužku mechanizmu variabilní regulace lopatek turbodmychadla při teplotním zatížení. V první části stručný popis turbodmychadla, v druhé části jsou uvedeny metody meření ...
 • Modelování mazací soustavy turbodmychadla 

  Breckl, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na konstrukci turbodmychadla, mazací soustavu motoru a turbodmychadla, základní fyzikální vlastnosti mazacích olejů a hydrodynamiku. Cílem práce je vytvořit analytický a CFD ...
 • Moderní přeplňované benzínové motory 

  Gruber, Jakub
  Rešeršní bakalářská práce se zabývá moderními přeplňovanými benzínovými motory. Úvodem jsou přiblíženy emisní normy EURO. Těžištěm práce je pojednání o zařízeních snižující emise automobilů. Popsány jsou palivové systémy ...
 • Moderní trendy v konstrukci kluzných ložisek turbodmychadel 

  Dobrovolný, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se moderními trendy v konstrukci ložisek u turbodmychadel. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje historii, základní princip a konstrukci turbodmychadel. ...
 • Návrh a posouzení alternativ přeplňování vznětového motoru s recirkulací 

  Prášek, Ondřej
  Cílem této diplomové práce bylo najít vhodnou volbu přeplňování čtyřdobého vznětového motoru s recirkulací spalin dle zadaných výkonových požadavků. Tohoto zadání bylo dosaženo za použití turbodmychadla s variabilními ...
 • Návrh central housingu turbodmychadla pro supernízke uložení - olejový výstup na stranu 

  Slovák, Jan
  Diplomová práce se jako celek zabývá snížením instalační výšky turbodmychadla tak, aby nedocházelo k přílišnému zvýšení tlaků ve skříni turbodmychadla na pístních kroužcích. V úvodu práce se nachází rešerše zabývající se ...
 • Návrh kompresoru turbodmychadla 

  Domanský, David
  Diplomová práce se zabývá kompresory turbodmychadel používaných pro přeplňování spalovacích motorů. Cílem práce je studie proveditelnosti numerického modelovaní meze pumpování v kompresoru. V úvodní části je stručně popsán ...
 • Návrh metody pro testování elektricky asistovaných turbodmychadel 

  Staněk, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou testování elektricky asistovaných turbodmychadel. Úkolem práce je aplikovat zavedené způsoby výkonového mapování kompresorové strany konvenčních turbodmychadel pro turbodmychadla ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska s využitím umělých neuronových sítí 

  Kukla, Lukáš
  Práce se zabývá popisem hlavních částí turbodmychadla a vysvětlením pojmu optimalizace. Dále se práce zabývá popisem proudění skutečných kapalin a mazání u hydrodynamického ložiska. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu, ...
 • Plnící turbodmychadlo 

  Růsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přeplňování spalovacích motorů plnícími turbodmychadly. Cílem diplomové práce je návrh turbodmychadla pro naftový přeplňovaný spalovací motor o výkonu 430 [kW]. Ve výpočtech bude ...