Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingova strategie firmy Turkish Airliners 

    Fritsch, Daniel
    Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii Turkish Airlines, který je nejlepší evropský letecký dopravce s jeho hlavní základnou v Istanbulu na letišti Atatürk. Práce taktéž zahrnuje rozbor leteckého průmyslu ...
  • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

    Šimeček, Oto
    Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...