Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluční optimalizace turnusů jízdních řádů 

    Filák, Jakub
    Tato práce se zabývá problémem optimalizace turnusů jízdních řádů. Obsahuje popis jízdních řádů se zaměřením na popis turnusů a jejich optimální tvorby, jak s pomocí klasických metod, tak s využitím heuristik. Dále jsou ...