Now showing items 1-3 of 3

 • Mateřská škola Pampeliška 

  Fryčka, Marek
  Diplomová práce "Mateřská škola Pampeliška" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt s členitým půdorysem na rozlehlém a mírně svažitém pozemku. Mateřská škola ...
 • Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu 

  Bátrlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné, železobetonové konstrukce rodinného domu s garáží a k ní přilehlé opěrné stěny. Návrh konstrukcí byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívajícím metodu konečných prvků, a ...
 • Železobetonová konstrukce vícepatrové budovy 

  Gregorová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh křížem vyztužené stropní desky obytné vícepatrové budovy, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešené desky. Řešená stropní deska se nachází nad 1.NP. Výpočet vnitřních sil je ...