Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace na podporu výuky dynamického programování 

  Nereča, Tomáš
  Webová aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce, sa zaoberá technikou návrhu algoritmov s názvom dynamické programovanie. Aplikácia na konkrétnych príkladoch poukazuje na jej princípy a výhody. Pri každom príklade je ...
 • Generování aplikací v TypeScriptu z popisu REST rozhraní 

  Lipjanec, Silvester
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja pre generovanie častí klientskych aplikácií v jazyku TypeScript z popisu REST rozhrania. Cieľom nástroja je automatické vygenerovanie kostry klientskej aplikácie ...
 • Generování klientských aplikací v TypeScriptu 

  Obuch, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a vývoj nástroja pre zjednodušenie a zefektívnenie vývoja webových aplikácií. Výsledné riešenie automaticky generuje základnú štruktúru webovej aplikácie z dokumentácie popisujúcej ...
 • Interaktivní vyhledávání v on-line archivu obrazových a audiovizuálních děl 

  Kuře, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, jenž slouží jako archiv pro audiovizuální díla, která jsou opatřena klíčovými slovy. Aplikace pracuje s již vytvořenou databází a serverem, na kterém se tato díla ...
 • Mobilní aplikace pro zajištění sportovních tréninků 

  Dohnalík, Pavel
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která umožní plánování tréninkových plánu, sjejich sdílení v týmu a následné vyhodnocování sportovních aktivit, které budou do aplikace zadávany nebo naměřeny. Aplikace je ...
 • Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá vývojem Monitorovacího systému pro sledování chodu laboratoře. V teoretické části práce jsou zahrnuty informace o bezpečnosti provozu a práce v biologických laboratořích, měřených fyzikálních ...
 • Nástěnka pro grafické zobrazování firemních statistik 

  Bortlová, Pavlína
  Co je měřeno, může být vylepšováno. Proto firma Red Hat a tým PnT DevOps apeluje na vytvoření grafické vizualizace metrik a klíčových identifikátorů výkonnosti (KPIs), které bude k dispozici zákazníkům, inženýrům a ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Optimální rozvrhovací systém pro outdoorové aktivity 

  Rykala, Kryštof
  Práce se zabývá technologiemi a přístupy pro vytvoření informačního systému, jehož součástí a motivací je automatické plánování rozvrhu aktivit. Za pomocí smíšeného celočíselného lineárního programování je definován model ...
 • Podpora přípravku FITkit v prostředí Visual Studio Code 

  Chaloupka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření do editoru Visual Studio Code, které umožní správu, editaci, překlad a simulaci FITkit projektů a jejich následné naprogramování do přípravku FITkit bez nutnosti ...
 • Podpora workflow na platformě JavaScript 

  Válka, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jednoduchý workflow systém pro zpracování a řízení podnikových procesů. Workflow systém vychází z jedné části specifikace BPMN 2.0, která je zaměřena na model podnikových ...
 • Predator-Prey Simulation in JavaScript 

  Méry, Jozef
  Študovanie populácie organizmov je veľmi užitočná oblasť výskumu. Dokáže pomôcť s predpovedaním, porozumením a možným zachovaním populácií. Táto bakalárska práca sa zameriava na modelovanie a simulovanie modelu dravec-korisť ...
 • Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications 

  Krpec, Ondřej
  Tato diplomová práce popisuje testování REST API rozhraní aplikací. Výsledkem práce je aplikace Restty, založená na použití nástroje Swagger, která umožňuje testovat jednotlivé části API aplikací, i vytvářet a spouštět ...
 • Sběr a cloudové vyhodnocení dat z vícepásmových solárních senzorů 

  Hertl, Vít
  Tato diplomová práce staví na základech položených v rámci semestrální práce se stejným názvem. Na začátku jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti slunečního záření nutné k pochopení výpočtu tzv. performance ratio. Dále ...
 • Software pro digitální mixážní pult 

  Zoň, Robin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Využití Slack API pro HeadlessCMS 

  Hruška, Jozef
  Práca si dáva za cieľ vytvoriť redakčný systém s otvoreným aplikačným rozhraním (Headless CMS) a možnosťou správy obsahu v prostredí aplikácie Slack. Inštalácia a následné používanie systému nevyžaduje žiadnu konfiguráciu ...
 • Vývoj webové aplikace 

  Procházka, Šimon
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, která bude sloužit jako dokumentační nástroj pro framework společnosti LOGEX Solution Center s.r.o. Tato aplikace byla vytvořena za využití frameworku Angular a byla ...
 • Webová aplikace pro správu poznámek 

  Hrdina, Jan
  Práce pojednává o návrhu a implementaci webové aplikace na správu stromovitých poznámek, která si klade za cíl naplnit nevyužitý potenciál použití počítačů v této oblasti. Toho se snaží dosáhnout pomocí (1) různých způsobů ...