Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení střídače s aktivním usměrňovačem 

    Klusáček, Jan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu a řídící elektroniky pro střídač frekvenčního měniče, který má za úkol řídit chod asynchronního generátoru v malé vodní elektrárně. Součástí práce je popis a základní ...