Now showing items 1-1 of 1

  • Nový pavilon SOU Písek 

    Troup, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací nového školního pavilonu SOU v zájmové lokalitě Písek, z důvodu nevyhovujícího stávajícího učebnového objektu, který se nachází v nevelké vzdálenosti objektu. Vychází z ...