Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

    Bafrnec, Matúš
    Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...