Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza rozložení stran textových dokumentů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Endrych, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nástroj pro analýzu rozložení stran textových dokumentů. Problém je řešen pomocí konvolučních neuronových sítí. Architekturou zvolenou v téhle bakalářské práci je architektura U-Net. ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Klasifikace cév sítnice 

  Mitrengová, Jana
  Práce se zabývá klasifikací cévního řečiště v obrazových datech sítnice. První část práce pojednává o anatomii oka a zaměřuje se na popis sítnice a jejího cévního zásobení. Dále je popsán princip fundus kamery a experimentálního ...
 • Segmentace klenby lebeční u pacientů po kraniektomii 

  Vavřinová, Pavlína
  Tato práce se zabývá segmentací klenby lebeční v CT snímcích pacientů po kraniektomii. Zadaná problematika byla řešena pomocí segmentační architektury U-Net, konkrétně její 2D i 3D variantou. S první verzí architektury ...
 • Segmentace nádorových lézí ledvin v CT datech 

  Urbanová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací nádorových lézí ledvin v CT datech. V teoretické části práce je rozebrána anatomie a patologie ledvin. Dále je pak obecně uveden princip segmentace, konvenční metody a segmentace ...
 • Segmentace nádorů mozku v MRI datech s využitím hloubkového učení 

  Ustsinau, Usevalad
  The following master's thesis paper equipped with a short description of CT scans and MR images and the main differences between them, explanation of the structure of convolutional neural networks and how they implemented ...
 • Segmentace skrytých P vln pomocí metod hlubokého učení 

  Boudová, Markéta
  Cílem této diplomové práce je detekce P vlny v EKG záznamech. Úvod teoretické části se zabývá fyziologií srdce. V druhé části jsou vysvětleny základní principy hlubokého učení. V praktické části je v programovacím jazyce ...
 • Zvýšení kvality v obrazu obličeje s použitím sekvence snímků 

  Svorad, Adam
  Diplomova praca sa zameriava na oblast zaostrovania obrazkov tvari. V teoretickej casti prace budu prezentovane moderne metody zaostrovania obrazkov pomocou jedineho obrazku a metody editacie obrazkov. Prakticka cast sa ...