Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rozložení stran textových dokumentů pomocí hlubokých neuronových sítí 

    Endrych, David
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit nástroj pro analýzu rozložení stran textových dokumentů. Problém je řešen pomocí konvolučních neuronových sítí. Architekturou zvolenou v téhle bakalářské práci je architektura U-Net. ...
  • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

    Bafrnec, Matúš
    Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...