Now showing items 1-2 of 2

  • U-Net Convolutional Neural Network For Tem Image Segmentation 

    Mocko, Štefan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    This work deals with the use of a convolutional neural network in the area of segmentation of images acquired with the use of a transmission electron microscope. Paper describes programming tool for image data augmentation, ...
  • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

    Mocko, Štefan
    Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...