Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním 

    Mazura, František
    Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku a jeho kontrolu na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část práce popisuje základní rozdělení a funkci tepelných výměníků. Další část ...
  • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

    Kubíček, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...