Now showing items 1-1 of 1

  • Metody zobrazování a analýzy biologických vzorků 

    Novotná, Veronika
    Bakalářská práce se věnuje vlastnostem lidských tkání a bakterií z mikroskopického hlediska. Dále popisuje fyzikální principy mikroskopovacích technik SNOM a elektronové mikroskopie (TEM, SEM, ESEM) a jejich vhodnost pro ...