Now showing items 1-20 of 48

 • Analýza a porovnání technicko-provozních parametrů klasických letadel a bezpilotních prostředků pro provádění leteckých prací 

  Cihlář, Marek
  Závěrečná diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním technicko-provozním parametrů klasických letadel, vrtulníků a bezpilotních prostředků vhodných pro realizaci leteckých prací. Věnuje se základním faktorům, které ...
 • Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data 

  Apeltauer, Jiří; Herman, David; Babinec, Adam; Apeltauer, Tomáš (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015-03-25)
  This paper presents a new approach to simultaneous detection and tracking of vehicles moving through an intersection in aerial images acquired by an unmanned aerial vehicle (UAV). Detailed analysis of spatial and temporal ...
 • Comparison of Utilization of Conventional and Advanced Methods for Traffic Accidents Scene Documentation in the Czech Republic 

  Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Bucsuházy, Kateřina; Bilík, Martin (Elsevier, 2017-05-11)
  Documentation of the traffic accidents scene is one of the main assumptions and input facts for subsequent accident process analysis. This contribution points out major deficiencies (especially lower accuracy and efficiency) ...
 • Drony a jejich využití 

  Žanda, Martin
  Bakalářská práce se zabývá drony a jejich oblastmi využití. Cílem této práce je získání obecného a aktuálního přehledu v oblasti této problematiky. Tato práce je rozdělena na 5 částí. První část je věnována legislativě v ...
 • Excess Loss Model for Low Elevation Links in Urban Areas for UAVs 

  Simunek, M.; Pechač, Pavel; Fontan, F. P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  In this paper we analyze the link between an UAV and a ground control station in an urban area. This link shows a unique geometry which is somewhere in between the purely terrestrial (e.g., a macro-cell channel) and the ...
 • Létající platforma založená na operačním systému FlytOS 

  Širjov, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na výber a zostrojenie funkčného modelu lietajúcej platformy, ktorá musí byť schopná uniesť pridané zariadenia. Lietajúca platforma má slúžiť na vytvorenie prístupového bodu pre určitú oblasť, ...
 • Létající robot pro geofyzikální účely 

  Růžička, Jakub
  Tato práce se zabývá výběrem vhodné konfigurace bezpilotního prostředku se svislým startem a přistáním a možností visu. Proto se soustředí na zmapování převážně vrtulníkových koncepcí, zejména těch které se u takovýchto ...
 • Mapování trajektorií pohybu chodců v záznamu pořízeným dronem 

  Šťastný, Filip
  Tato práce se zabývá detekcí chodců ve videozáznamu pořízeném dronem pomocí neuronových sítí. Pro sledované osoby poté řeší určování jejich GPS souřadnic na základě aproximace jejich pozice s využitím nadmořské výšky ...
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Práce pojednává o modelování vlastností přijímače určeného pro přenos povelových informací určených pro bezpilotní letouny.
 • Modelování a simulace příjímače komunikačního systému pro bezpilotní letadla 

  Hoferek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje oblasti číslicového zpracování rádiového signálu, konkrétně modelování vlastností satelitního spoje na bezpilotním letadle, jedná se o povelový/řídící komunikační ...
 • Monitorování dopravy z leteckých videí 

  Babinec, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro extrakci trajektorií vozidel z leteckých videí. Navržený systém analyzuje po sobě jdoucí letecké snímky dopravní křižovatky, které byly pořízeny kamerou z ...
 • Možnosti využití vodíku v letectví 

  Jurečka, Radek
  Práce je zaměřena na možnosti využití vodíku v letectví. Seznamuje s existujícími typy palivových článků a možnostmi skladování vodíku. Hlavní část práce se věnuje koncepčnímu návrhu malého UAV s vodíkovým palivovým článkem, ...
 • MPPT regulátor pro malé bezpilotní prostředky 

  Košút, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom regulátora sledujúceho bod maximálneho výkonu fotovoltaických článkov vstavaných v krídlach UAV. Fotovoltaické články sú používané na pokrytie spotreby a pre nabíjanie palubných akumulátorov ...
 • Návratový modul aerologické sondy 

  Malalan, Nina
  Metody, jak získat zpět měřicí vybavení pro průzkum horní atmosféry, jsou v současné době značně omezené. Velmi nízká míra návratnosti vedla k návrhu radiosondy na jedno použití, což nutí mnoho světových meteostanic omezit ...
 • Návrh a implementace SW architektury bezpilotního letounu 

  Kuchař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací SW architektury řízení bezpilotního letounu za účelem sběru letových dat, integrace automaticky generovaného kódu autopilota z nástroje Matlab Simulink a komunikace s pozemní stanicí.
 • Návrh čtyř-rotorového vznášedla 

  Uhlíř, Václav
  Tato studentská práce se zabývá návrhem čtyř-rotorového vznášedla (quadrotor) za účelem akademické platformy pro testování a další vývoj. Součástí práce je základní přehled možností konstrukce, stabilizace a ovládání ...
 • Návrh lehkého průzkumného letounu bez lidské posádky 

  Kadidlo, Miroslav
  Práce se zabývá koncepním návrhem lehkého przkumného letounu bez lidské posádky s nosností 3kg užiteného zatížení. Na základ výsledk ze statistického rozboru se zamuje na charakterizaci letounu s vysokou výdrží. K problematice ...
 • Návrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu 

  Kraus, David
  Tato práce se zabývá vytvořením platformy pro testování stabilizačních a řídicích algoritmů pro UAV. Byl vybrán vhodný model letadla, do kterého byla navržena struktura řídicí a výkonové elektroniky. Byla provedena rešerše ...
 • Návrh řídicího modulu UAV robotu. 

  Arnošt, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh řídícího softwaru pro bezpilotní letadlo. Jako zástupce bezpilotních letadel byla zvolena kvadrikoptéra Parrot Ar.Drone. Práce popisuje způsob ovládání a komunikace. Na základě ...
 • Návrh řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním k vytištěné značce. Systém se skládá výhradně z komerčně dostupného hardwaru a open source nebo uživatelského softwaru. ...