Now showing items 1-5 of 5

 • EFFECT OF FLOW PARAMETERS OF WATER AND AIR ATOMIZED SPRAYS ON COOLING INTENSITY OF HOT SURFACES 

  Boháček, Jan
  Práce komplexně popisuje vodní a vodovzdušné chlazení pomocí metod CFD (Computational Fluid Dynamics) konkrétně s využitím software ANSYS FLUENT. Skládá se ze dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá numerickým popisem ...
 • Filesystem Consistency Check For Universal Disk Format 

  Vladyka, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper focus on creation of tool for detection and correction UDF filesystem in OS Linux. It describes all available error detection mechanisms described by ECMA-167 standard and possible solution how to correct found errors.
 • Forenzní analýza disků a metadat pod OS Linux 

  Kocnová, Jitka
  Tato práce se věnuje forenzní analýze paměťových prvků a metadat. Její součástí je tvorba linuxové aplikace zaměřené na obnovení dat z paměťových médií se souborovým systémem EXT, UDF a ISO 9660; a také několik výukových ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Nástroje pro diagnostiku integrity souborového systému v OS Linux 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro detekci a opravu chyb na souborovém systému UDF pro GNU/Linux.