Now showing items 1-16 of 16

 • Algoritmy pro zpracování a analýzu RFID signálu v FPGA 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem semestrální práce je návrh architektury pro softwarově definované rádio, která slouží k analýze signálu vysílaných RFID tagem v reálném čase. Cílem této analýzy je změření frekvenční charakteristiky RFID tagu. ...
 • Anténa integrovaná do sedáku automobilu 

  Gulda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem antény integrované do sedadla automobilu. Seznamuje se základy technologie RFID a jeho principem. Konkrétně se práce zabývá návrhem tagu pracujícího v pásmu UHF. Tag byl navržen v ...
 • Anténa pro distribuci televizního signálu standardu DVB-T 

  Vehovský, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů všesměrových anténních systémů určených pro vysílání standardu DVB-T. Pomocí simulátoru elektromagnetického pole CST Microwave Studio byla navržena kolineární anténa ...
 • Anténa pro impulzní širokopásmový signál 

  Smutný, Martin
  Práce se zabývá rešerší problematiky širokopásmových antén pro pásmo VHF a UHF. Zaměřuje se na kompaktní antény, které by byly potenciálně vhodné pro detekci elektromagnetických impulsů generovaných elektrickými výboji v ...
 • Broadband Compact Quasi Yagi Antenna for UHF Wireless Communication Systems with Enhanced Performance at UHF ISM Bands 

  Bakirli, Y.; Selek, A.; Secmen, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-09)
  In this study, a broadband planar quasi Yagi antenna operated at ultra-high frequency (UHF) band is presented. The performance of the antenna is particularly improved for two popular UHF frequencies of 433 and 868 MHz used ...
 • Degenerate RFID Channel Modeling for Positioning Applications 

  Povalac, A.; Witrisal, K.; Sebesta, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  This paper introduces the theory of channel modeling for positioning applications in UHF RFID. It explains basic parameters for channel characterization from both the narrowband and wideband point of view. More details are ...
 • Design of a Wideband Inductively Coupled Loop Feed Patch Antenna for UHF RFID Tag 

  Bashri, M. S. R.; Ibn Ibrahimy, M.; Motakabber, S. M. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A planar wideband patch antenna for ultra-high frequency (UHF) radio frequency identification (RFID) tag for metallic applications is presented in this research work. Three different shape patches are inductively coupled ...
 • Dvoupásmová směrová anténa pro příjem signálu DVB-T 

  Matyáš, Petr
  Cílem této práce je navrhnout dvoupásmovou anténu pro příjem DVB-T signálu v oblasti města Brna. Anténa bude navrhnuta a přizpůsobena pro příjem multiplexu 1 a 3, tedy pro frekvence 538 a 778 MHz. Anténa bude odzkoušena v ...
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Experimentální tagy pro UHF RFID aplikace 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem antén RFID tagů. Obsahuje seznámení s technologií RFID, přičemž se soustřeďuje na pasivní tagy v pásmu UHF. Návrhové simulace byly prováděny v programu CST Microwave studio. Podle těchto simulací ...
 • Identifikační a autentizační technologie 

  Miklánková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou momentálne dostupných RFID technológií a čipových kariet. Zhrhnuté sú druhy identifikačných a autentizačných rádiových, či kontaktných systémov. Praktická časť porovnáva namerané výkonové ...
 • Metody lokalizace polohy zdroje impulzního širokospektrého signálu 

  Machala, Petr
  Tématem této bakalářské práce je studium problematiky lokalizace částečných výbojů (ČV) a s tím související jejich záznam, zpracování a interpretace v časové a kmitočtové oblasti. Výskyt ČV ve většině případů poukazuje na ...
 • Návrh meandrovité antény pro RFID aplikaci 

  Horák, David
  Tato práce pojednává o problematice RFID tagů. V první části je prezentován celkový přehled existujících RFID systémů se zaměřením na pasivní UHF tagy a jejich přínos při využití v logistickém řetězci. Následuje popis ...
 • Theoretical Findings and Measurements on Planning a UHF RFID System inside a Room 

  Dimitriou, A. G.; Bletsas, A.; Polycarpou, A. C.; Sahalos, J. N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  This paper investigates the problem of improving the identification performance of a UHF RFID system inside a room. We assume static reader, passive tags and availability of commodity antennas. A ray-tracing propagation ...
 • Vnější část přijímacího systému družicových signálů v pásmu UHF 

  Sýkora, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá všesměrovými anténami v pásmu UHF, zejména tedy parazitní anténou typu Lindenblad, která byla optimalizována z hlediska nulového příjmu v nadhlavníku a napájení. Dalším bodem této práce bylo ...
 • Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF 

  Tiller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a popisem vybraných vysokofrekvenčních obvodů používaný v přijímací technice. Práce se dále zaměřuje na návrh těchto obvodů a jejich simulaci v programu Ansoft Designer. Důraz při ...