Now showing items 1-3 of 3

 • Algoritmy odhadu stavových veličin elektrických pohonů 

  Herman, Ivo
  Práce se zabývá metodami odhadu stavů pro střídavé motory a podmínkami odhadu těchto stavů. Odvozeny byly podmínky pozorovatelnosti pro synchronní motor a dále pro odhad momentu setrvačnosti a momentu zátěže pro oba typy ...
 • Comparison Of Different Approaches To Adaptation Of Unscented Kalman Filter For Non-Odometry Slam 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper is aimed at utilizing of an Unscented Kalman filter (UKF) for application on non-odometry SLAM problem. Non-odometry SLAM problem lacks state transitions function for part of state vector so theoretical part of ...
 • Orientace kamery v reálném čase 

  Župka, Jiří
  Tato práce se zabývá orientací kamery v reálném čase pomocí záběrů z jediné kamery. Offline metody jsou zde popsány a použity jako reference pro srovnání metod pracujících v reálném čase. Metody pracující v reálném čase ...