Now showing items 1-3 of 3

 • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

  Hrubý, Daniel
  Nástroj pro podporu vývoje systémů je aplikace sloužící pro usnadnění průběhu vývoje softwarových systémů. Pomocí diagramu užití pomáhá k lepšímu porozumění požadavků od zákazníka, následně s využitím diagramu tříd lze ...
 • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

  Hala, Karel
  Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností ...
 • Návrh a implementace programu pro převod UML struktur do programovacího jazyka 

  Minářová, Alice
  Tato práce se zabývá problematikou UML diagramů na kód. Nejprve jsou analyzována existující řešení na poli této problematiky a na základě získaných zjištění je navržen a implementován vlastní nástroj. Tento přijímá UML ...