Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

    Hrubý, Daniel
    Nástroj pro podporu vývoje systémů je aplikace sloužící pro usnadnění průběhu vývoje softwarových systémů. Pomocí diagramu užití pomáhá k lepšímu porozumění požadavků od zákazníka, následně s využitím diagramu tříd lze ...
  • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

    Hala, Karel
    Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností ...