Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

  Brychta, Jan
  Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...
 • Shluková analýza signálů EKG 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické shlukové analýzy EKG signálu. V bakalářské práci je rozebrána teorie patologie srdečního rytmu a problematika shlukové analýzy. Na základě získaných znalostí je pak ...
 • Techniky pro zarovnávání skupin biologických sekvencí 

  Hrazdil, Jiří
  Práce shrnuje způsoby reprezentace a formáty pro ukládání biologických sekvencí a popisuje databáze, ze kterých lze sekvence získat. V další části pojednává o metodách používaných pro zarovnání dvojice sekvencí. Následuje ...