Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu 

    Štáblová, Taťána
    Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol ...