Now showing items 1-2 of 2

  • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

    Běláková, Sylvie
    Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...
  • Sledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítě 

    Wawroszová, Simona
    Tato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu deoxynivalenolu, jeho metabolitu deoxynivalenol-3-b-D-glukopyranosidu a ochratoxinu A v pivech z maloobchodní sítě z České republiky, Polska a Slovenska. V teoretické části ...