Now showing items 1-19 of 19

 • Charakterizace elektronických vlastností nanodrátů pro elektrochemii 

  Kovařík, Martin
  Elektrochemické metody nacházejí využití v mnoha aplikacích (např. senzorice, skladování el. energie nebo katalýze). Jejich nespornou výhodou je nízká finanční náročnost na přístrojové vybavení. Abychom lépe porozuměli ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje 

  Eliáš, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitorů ze zdroje napětí 36 V a následnou zpětnou transformaci napětí ze superkapacitorů na požadovanou výstupní hodnotu. V diplomové práci ...
 • Komplexní řešení komunikační infrastruktury rodinného domu 

  Křížová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního řešení komunikační infrastruktury rodinného domu za účelem jeho rekonstrukce, jehož součástí jsou podpůrné rozvody napájení. První část je zaměřena na analýzu rodinného domu, ...
 • Moderní řešení počítačové sítě rodinného domu 

  Moravec, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům s využitím automatizované domácnosti, které zahrnují výrobu tepla, detekce kouře, osvětlení a mnoho dalšího. První část práce je zaměřena na analýzu domu, ...
 • Napájecí jednotka pro základnovou stanici 

  Kejík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou stejnosměrné programovatelné napájecí jednotky s možností záložního napájení z baterie. Zařízení je zamýšleno pro napájení a zálohování robotické základnové stanice. Díky ...
 • Návrh spolehlivé podnikové sítě s podporou kvalitativních požadavků služeb 

  Kiška, Martin
  Práce se zabývá návrhem spolehlivé podnikové sítě s různými možnostmi zabezpečení proti smyčkám a podporou kvalitativních požadavků služeb na linkové a síťové vrstvě. Na základě teoretických znalostí je navrhnuta experimentální ...
 • Řízení trojfázového sinusového zdroje 

  Žůrek, Tomáš
  Tato práce se zabývá řízením střídače jako zdroje trojfázového sinusového napětí pro potřeby UPS. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá rozborem topologie trojfázového ...
 • Správa UPS zdrojů s využitím technologie GSM 

  Hájek, Josef
  Tato práce je věnována problematice záložních zdrojů a jejich vlastnostem. Je zde popsán návrh UPS zdroje k řízení a monitorování záložní baterie. UPS zdroj je kompletně řízen přes rozhraní ethernet a protokol TCP/IP. Dále ...
 • Systém FLATcon – bytová ústředna s RF komunikací 

  Krivoklatský, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešeniami inteligentných domácností. Predstavuje niektoré dostupné riešenia na trhu a poukazuje na ich výhody a nevýhody. Primárne sa práca zameriava na riešenia, ktoré podporujú bezdrôtovú ...
 • Výstavba datových center 

  Dóša, Vladimír
  V tejto práci sa venujem oboznámeniu s novými svetovými trendmi v oblasti budovania a prevádzky dátových centier. Ďalej v práci aplikujem konkrétne príklady z praxe a dopĺňam teóriu o nové poznatky v danej oblasti.
 • Zabezpečovací systém pro domácnost s využitím GSM komunikace 

  Křesal, Tomáš
  Tato práce je věnovaná problematice zabezpečení domácností. Diskutuje současné metody ochrany, jejich typické vlastnosti a nedostatky. Na základě získaných informací z úvodních kapitol je navržen a zkonstruován zabezpečovací ...
 • Zálohovaný napájecí zdroj pro lékařský přístroj s managementem po I2C 

  Daněček, Vít
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace napájecího zdroje pro lékařský přístroj, zálohovaný pomocí baterie LI-ION. Součástí tohoto zdroje je management komunikující po I2C sběrnici. Elektrické parametry kladené na ...
 • Zálohový napájecí zdroj UPS se solárním panelem 

  Kreysa, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací záložního napájecího zdroje UPS se solárním panelem. Celý systém bude sloužit pro napájení měřící radarové stanice, bez možnosti získání další elektrické energie z ...
 • Záložní napájecí systém 

  Brichta, Tomáš
  V této práci jsem se seznámil s hardwarovou realizací CLINICOM. Po popisu tohoto nemocničního systému jsem se zabýval důležitými vlastnostmi serveru. Dále bylo popsáno zařízení UPS, jeho druhy a parametry. Následně jsem ...
 • Záložní napájecí systém 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Záložní zdroj 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...
 • Záložní zdroj energie (UPS) 

  Podal, Pavel
  Tato práce pojednává o záložních zdrojích napájení, jejich návrhu a konstrukci. Cílem této práce je seznámit čtenáře s rozdělením záložních zdrojů energie UPS v závislosti na zařízení, pro které mohou být použita. Rozhodující ...
 • Záložní zdroj v nemocničním informačním systému 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...