Now showing items 1-9 of 9

 • Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

  Vaníček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednoduchého modulu čtečky RFID čipů. V první části se práce zaměřuje na teorii RFID systému, kde se snaží nastínit základní principy automatické identifikace ...
 • Digitální osciloskop na platformě FITkit 

  Veškrna, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem zařízení, které umožní sledovat průběh měřeného signálu na obrazovce počítače na principu digitálního osciloskopu. Řídicím prvkem zařízení je programovatelné hradlové pole osazené na platformě FITkit. ...
 • Monitor pro Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bateriově napájeného zařízení pro monitorování a záznam komunikace Wireless M-BUS. Práce popisuje jak komunikační protokol M-BUS, a na něj navazující bezdrátový komunikační protokol Wireless M-BUS, ...
 • Monitoring teploty 

  Kotačka, Aleš
  Diplomová práce se zabývá využitím FITkitu pro dlouhodobé monitorování teploty bez nutnosti napojení na PC. Popisuje možnosti připojení různých typů teplotních senzorů k FITkitu včetně jejich fyzické realizace. Dále se ...
 • Návrh řízení a konstrukce robotické ruky 

  Sobota, David
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování ...
 • Návrh vysokonapěťového zdroje sinusového napětí 

  Uherek, Jaromír
  Cílem diplomové práce je návrh zdroje pro testování izolačních materiálů s výstupním napětím 50 V - 2 kV a pevnou frekvencí 50 Hz. Zdroj je řízen pomocí osobního počítače, do kterého jsou odesílány hodnoty skutečného napětí ...
 • Tvorba ovladačů zařízení pod systémy Linux a Windows 

  Sznapka, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací USB ovladače a klíče třídy HID pro mikrokontrolér MC9S08JM60. Popisuje se zde jak teoretická část nezbytná pro návrh, tak i implementace s ukázky kódu a obrázky pro lepší ilustraci. ...
 • USB klíč 

  Slimařík, František
  USB rozhraní patří mezi dnes nejpoužívanější rozhraní pro komunikaci mezi počítačem a externími zařízeními. Musí splňovat striktní požadavky, aby byla zajištěna jeho multiplatformnost. Postupem času nalezlo toto rozhraní ...
 • USB teploměr 

  Holub, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou elektronického měření teploty. Popisuje různé typy teplotních čidel a zpracování z nich získaných dat. Stručně popisuje rozhraní USB a jeho parametry. Dále se zabývá návrhem hardwaru a ...