Now showing items 1-10 of 10

 • Experimentální studium a teoretické modelování transdermálního transportu aktivních látek z gelových matric 

  Palanová, Veronika
  Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom a experimentálnym štúdiom transdermálneho transportu farmaceuticky pôsobiacich aktívnych látok z gélových matríc s obsahom humínovej látky. Modelom kožnej absorpčnej membrány ...
 • Modelové aplikační systémy pro léčiva nerozpustná ve vodě 

  Sapárová, Alica
  Pomocou metódy UV-VIS spektrofotometrie bola študovaná solubilizačná schopnosť systému micela–hyaluronan. Ako tenzid bol zvolený Septonex a bol použitý hyaluronan o štyroch molekulových hmotnostiach. Solubilizačné pokusy ...
 • Možnosti redukce šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu 

  Mončeková, Miroslava
  Problematika toxicity šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu je v dnešní době velmi aktuální. Vynakládá se mnoho úsilí na získání cementů s obsahem Cr(VI) pod 2 ppm. Cílem této práce bylo vyhledání vhodných ...
 • Příprava a vlastnosti agarosového hydrogelu s micelárními doménami 

  Sapárová, Alica
  V tejto diplomovej práci bol skúmaný systém agarózových hydrogélov s micelárnymi doménami. Pre prípravu hydrogélových matríc bol použitý polysacharid agaróza. Ako tenzid bol zvolený katiónový Septonex. Štúdium uvoľňovania ...
 • Stabilita síťovaného alfa-kolagenu 

  Součková, Gabriela
  Teoretická část této bakalářské práce pojednává o obecných vlastnostech kolagenu, který je nejčastěji rozšířeným vláknitým proteinem v těle, o síťování kolagenu, které vede ke zlepšení mechanických i chemických vlastností, ...
 • Studium antioxidační aktivity doplňků stravy in vitro 

  Vopelková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá stanovením antioxidačních vlastností doplňků stravy in vitro. Teoretická část pojednává o legislativních požadavcích na doplňky stravy, o jejich charakteristice a rozdělení. Dále je pozornost ...
 • Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. 

  Überall, Martin
  V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem ...
 • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

  Zdražil, Lukáš
  Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...
 • Studium vlivu proteinů na stabilitu pivní pěny 

  Benda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu proteinů, fenolických látek, hořkosti a vybraných kationtů kovu na stabilitu pivní pěny. V teoretické části je popsána pěna z fyzikálního hlediska, stabilita pivní pěny a způsoby ...
 • Vliv půdního hospodaření na vlastnosti huminových látek 

  Rubínková, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit vliv hospodaření (osevní postup na orné půdě a půdy s travním porostem) na kvantitu a kvalitu huminových látek. Tyto vlastnosti jsou závislé nejen na způsobu obdělávání půdy, ale také na ...