Now showing items 1-20 of 30

 • Anténa pro impulzní širokopásmový signál 

  Smutný, Martin
  Práce se zabývá rešerší problematiky širokopásmových antén pro pásmo VHF a UHF. Zaměřuje se na kompaktní antény, které by byly potenciálně vhodné pro detekci elektromagnetických impulsů generovaných elektrickými výboji v ...
 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Bandwidth Extension of Ultra-wideband Microstrip Antenna Using Metamaterial Double-side Planar Periodic Geometry 

  Hamad, E. K. I.; Nady, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  A compact extended bandwidth UWB microstrip antenna is designed utilizing metamaterial (MTM) double-side planar periodic structures. The proposed antenna comprises two MTM unit cells made by etching X-shaped slots on the ...
 • Bezdrátový lokalizační modul s nízko-příkonovým firmware na bázi RTOS 

  Lipka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací bezdrátového lokalizačního modulu, který využívá technologii UWB v kombinaci s nízko-příkonovým firmware na bázi vestavěného RTOS systému. Lokalizace modulu probíhá za pomocí algoritmu ...
 • Compact Ultra Wide-Band and Tri-Band Antenna for Portable Device 

  Ghaffar, A.; Awan, W. A.; Zaidi, A.; Hussain, N.; Rizvi, S. M.; Li, X. J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-12)
  A compact ultra-wideband (UWB) and triband patch antenna with the partial ground plane is presented in this paper. Initially, the antenna is designed for UWB applications, operating at the UWB portion of the spectrum ranging ...
 • Compact UWB Printed Slot Antenna with Three Extra Bands and WiMAX Rejection Functionality 

  Das, A.; Acharjee, J.; Mandal, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-09)
  A compact ultra-wideband (UWB) printed slot antenna with additional bands of 870-960 MHz, 1.67-1.84 GHz, 2.33-2.57 GHz for GSM-900, GSM-1800 and Bluetooth respectively along with WiMAX band rejection functionality at ...
 • Comparative Evaluation of UMTS, WLAN, BWA, MBWA, and UWB Systems 

  Ledl, P.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  UMTS, WLAN, BWA and UWB systems are compared in this paper. The comparative analysis covers system capacity, QoS, and radiowave propagation.
 • A Coplanar Waveguide Fed Hexagonal Shape Ultra Wide Band Antenna with WiMAX and WLAN Band Rejection 

  Mandal, T.; Das, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
  In this paper, a coplanar waveguide (CPW) fed hexagonal shape planar antenna has been considered for ultra-wide band (UWB). This antenna is then modified to obtain dual band rejection. The Wireless Local Area Network (WLAN) ...
 • Dispersion and Pulse Interferences Investigation for UWB Signal Propagation 

  Urban, R.; Zvanovec, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  The Ultra WideBand (UWB) technology utilizing nanosecond pulses has been one of the main phenomena in communications and radar applications for several years. This paper discusses the basic measurement techniques of impulse ...
 • Four-Element MIMO Antenna System for UWB Applications 

  Yang, L. S.; Xu, M.; Li, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  A four element multiple input multiple output (MIMO) antenna system for UWB applications is presented. The system consists of two identical slot dipoles and two identical planar monopoles. Polarization diversity between ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...
 • Impact of Ultra Wide Band (UWB) on Macrocell Downlink of DCS-1800 and GSM-900 Systems 

  Taha-Ahmed, B.; Calvo-Ramon, M.; Haro-Ariet, L. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  The effect of UWB interference on the DCS-1800 and GSM-900 downlink is studied for different UWB power density. For high UWB power density (-70 dBm/MHz), the effect of UWB signals is very high when the distance between UWB ...
 • Indoor Detection of People Based on Vital Sign Sensing 

  Plaček, Dan
  V dnešní době chytrých domácností a velkého důrazu kladeného na ochranu dat, je žádoucí provádět detekci přítomnosti člověka a také jeho zdravotního stavu anonymně, a to za pomoci jeho vitálních funkcí. Cílem této práce ...
 • Infrastruktura pro testování a nasazení real-time lokalizační platformy 

  Ormoš, Michal
  Táto práca je prípadovou štúdiou postupného vývoja a nasadzovania lokačného softwaru v reálnom čase. Cieľom tejto práce je zrýchliť tento proces. Zvolený problém bol vyriešený s konvenčnými testovacími nastrojmi, vlastným ...
 • Interference Suppression Performance of Automotive UWB Radars Using Pseudo Random Sequences 

  Pasya, I.; Kato, H.; Kobayashi, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  Ultra wideband (UWB) automotive radars have attracted attention from the viewpoint of reducing traffic accidents. The performance of automotive radars may be degraded by interference from nearby radars using the same ...
 • Komunikační systémy založené na principu MB-OFDM 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat myšlenky principu MB-OFDM, který představuje možnost implementace principu OFDM do systémů s širokým spektrem. V diplomové práci jsou popsány a srovnány fyzické vrstvy dle standardů IEEE ...
 • Measurements of Ultra Wide Band In-vehicle channel - statistical description and TOA positioning feasibility study 

  Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Maršálek, Roman; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-08-11)
  Článek popisuje výsledky měřící kampaně rádiového kanálu uvnitř osobního automobilu v pásmu 3-11 GHz. V článku je řešen efekt umístění antén a efekt přítomnosti pasažérů. Měření bylo provedeno ve frekvenční doméně a příslušné ...
 • Měření a modelování kanálů uvnitř a vně vozidel 

  Kukolev, Pavel
  Disertační práce je zaměřena na měření a modelování kanálu uvnitř a vně vozidla pro komunikaci a lokalizaci. Pro účely vytvoření integrovaného inteligentního dopravního systému ITS (Intelligent transportation system) je ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro UWB pásmo dle standardu IEEE 802.15.4a 

  Leixner, Martin
  Cílem této práce je prostudovat standard pro bezdrátové senzorové sítě IEEE 802.15.4a. Návrh a implementace paketového analyzátoru pro širokopásmovou technologii standardu IEEE 802.15.4a. Dále integrace analyzátoru do ...
 • A Novel Miniaturized Polarization Independent Frequency Selective Surface with UWB Response 

  Unaldi, S.; Tesneli, N. B.; Cimen, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  This study presents a novel Frequency Selective Surface (FSS) design with angularly stable and polarization independent band-stop response. The presented FSS comprises of miniaturized unit cells printed on two layers of ...