Now showing items 1-2 of 2

  • Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu 

    Špůrek, Jan
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována ...
  • Studie šíření širokospektrých signálů nehomogenním prostředím 

    Měcháček, Radek
    Práce je zaměřena na teoretické poznatky jak z oblasti elektromagnetického pole, tak z oblasti specifických vlastností měřeného metamateriálu. Nejprve jsou poskytnuty informace o základech elektromagnetického pole, k ...