Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza bezdrátové komunikace pomocí softwarově definovaného rádia 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaného rádia jako sondy pro monitoring provozu bezdrátové komunikace podle standardu IEEE 802.11a/g. V teoretickém úvodu je představen koncept softwarově definovaného rádia jako ...
 • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

  Sakala, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...
 • Nasazení virtuálních serverů pro ISP 

  Zelený, Jan
  Práce popisuje principy fungování virtualizace založené na projektu Xen. Text je zaměřen hlavně na zprovoznění systému za účelem jeho pozdějšího využití v prostředí ISP. Cílem této práce je také prozkoumat možnosti právě ...
 • Nástroj pro správu zobrazovacích zařízení v systému GNU/Linux 

  Klang, Petr
  Cílem této práce je vytvoření aplikace pro správu monitorů v systému GNU/Linux, která by dokázala uložit nastavenou konfiguraci a později toto nastavení vyvolat. Při připojení nového monitoru vyhodnotí všechny konfigurace ...
 • Návrh a realizace navigačního systému pro mobilní robot Bender II 

  Venc, Luboš
  Tato práce je návodem pro návrh a realizaci navigačního systému, který je určen pro navigaci ve vnitřních prostorách budov. Z důvodu již existujících knihoven pro práci s laserovým scannerem a předpřipraveným navigačním ...
 • Návrh a realizace vývojové desky pro platformu Beagleboard 

  Ťapucha, Andrej
  Náplňou diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť rozširujúcu dosku pre jedno doskový počítač beagleboard. Prvou a veľmi dôležitou častou bolo zistiť všetky možnosti o rozšírenie samotného počítača. Zvoliť správne rozširujúci ...
 • Návrh grafického rozhraní firewallu s využitím Qt4 frameworku 

  Štefany, Martin
  Cieľom práce je návrh aplikácie, ktorá poslúži ako grafické rozhranie pre terminálový nástroj iptables, pričom ide o~nástroj využívajúci framework Netfilter na ovládanie firewallu v~jadre operačného systému GNU/Linux. ...
 • Návrh metody detekce vzájemné polohy vozidel v autonomním konvoji 

  Krysl, Jakub
  Tato práce se zabývá metodami řízení autonomních vozidel v konvoji a testováním vybrané metody tohoto řízení na reálném modelu v měřítku 1:10. Jako platforma pro testování metod detekce vedoucího vozidla slouží BeagleBoard xM.
 • Návrh struktury řidicího systému pro konvoj autonomních vozidel s využitím frameworku ROS 

  Buchta, Hynek
  Náplní této bakalářské práce je návrh architektury řídicího systémů pro konvoj autonomních vozidel s využitím softwarových nástrojů frameworku Robot Operating System. Navržený řídicí systém musí umožňovat integraci různých ...
 • Rozšířené uživatelské rozhraní 

  Zahrádka, Jiří
  Práce se zabývá problematikou rozhraní mezi člověkem a počítačem. Zaměřuje se na moderní rozhraní, která využívají projektor a kameru pro rozšíření reálných předmětů o virtuální informace. Součástí práce je také popis ...
 • Sběr telemetrických dat a jejich vyhodnocení 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření aplikace pro sběr a vyhodnocení telemetrických dat. Práce obsahuje návrh, realizaci a popis jak tohoto systému, tak i serveru, způsob příjmu a zobrazení dat. Na základě získaných dat z ...
 • Sémantická segmentace obrazu pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Špila, Filip
  Tato práce se zabývá rešerší a implementací vybraných architektur konvolučních neuronových sítí pro segmentaci obrazu. V první části jsou shrnuty základní pojmy z teorie neuronových sítí. Tato část také představuje silné ...
 • Technologie jednotné podpory multimediálních služeb v heterogenních sítích 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je seznámení se systémem Evolution Packet System (EPS) a subsystémem IP Multimedia Subsystem (IMS). Jak tyto systémy spolu spolupracují a na jakých rozhraních jsou přenášena hlavní data a signalizace mezi těmito ...
 • Zabezpečení operačního systému Linux 

  Polách, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti lepšího zabezpečení síťového provozu opreračního systému GNU/Linux pomocí vhodného nastavení pravidel Netfilter. Byl vytvořen program pro umožnění snadné konfigurace pravidel ...
 • Zabezpečený vzdálený přístup a správa počítačů 

  Heško, Peter
  Nasadzovanie a správa vzdialených systémov so sebou prinášajú niekoľko problémov. Ich administratíva a monitorovanie je oveľa rýchlejšie a finančne efektívnejšie, ak je vykonávané na diaľku, ako keď je nutný fyzický prístup ...