Now showing items 1-4 of 4

 • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje 

  Freiberg, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Naplňování principů udržitelného vyžaduje hlubší porozumění účinků podnikové činnosti na životní prostředí a zájmové skupiny uvnitř podniku a v podnikovém okolí. Udržitelný rozvoj podniků je v příspěvku ukázán jako fenomén ...
 • Společensky odpovědné investování 

  Kličková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost ...
 • Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění energeticky úsporných budov pro bydlení. 

  Křeček, David
  Lidské úsilí pro zvýšení komfortu, zvyšování hustoty osídlení v přetížených městských oblastech, silný nárůst dopravy a zvyšující se elektrický smog směřují ke stále rostoucímu stresu v bezprostřední blízkosti člověka. To ...
 • Využití systému pro environmentální řízení organizací a audit v České republice 

  Dobřenská, Michaela
  Tato práce představuje problematiku udržitelného rozvoje a environmentální politiku a její nástroje, které jsou prostředkem pro zmírnění negativních dopadů ekonomické činnosti na životní prostředí. Detailněji jsou rozebrány ...