Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitách Uherské Hradiště a Uherský Brod 

  Slováková, Martina
  Tato diplomová práce obsahuje teoretické i praktické poznatky z oblasti oceňování nemovitostí s hlavním zaměřením na řadové garáže v městech Uherské Hradiště a Uherský Brod. V každé lokalitě je vybráno 5 nemovitostí. Nejprve ...
 • Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě 

  Šestáková, Romana
  Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. Tato rozdílnost výstavby, ...
 • Bývalá věznice v Uherském Hradišti ? 

  Látalová, Barbora
  „Nemůžeme učit lidi jak hrát tenis v ponorce!“ Stejně tak je pro lidi těžké změnit svůj postoj a chování v prostředí, které se ani vzdáleně nepodobá skutečnému životu. Jak můžeme po vězních chtít, aby se po letech strávených ...
 • Cyklostezka mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm 

  Veselý, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh cyklostezky mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm. Cyklostezka bude sloužit společnému provozu cyklistů a chodců. Návrh cyklostezky vychází z dopravního průzkumu, návaznosti na stávající ...
 • Řeka Morava a její vliv na vývoj města Uherské Hradiště 

  Hlaváčková, Kateřina
  Bakalářská práce mapuje vývoj řeky Moravy a vznik a vývoj města Uherského Hradiště. Dále se věnuje regulaci řeky a zástavbě částí města, které po regulaci vznikly. Jsou zde také popsány záplavy na řece Moravě a Olšavě a ...
 • Slovácké divadlo I. 

  Štýbnar, Vojtěch Petr
  Předmětem diplomové práce je umístění a návrh divadelní budovy v organismu regionálního centra – města Uherského Hradiště. Stávající divadelní budova sídlí v pronajatém objektu sokolovny na Tyršově náměstí. Malá scéna je ...
 • Slovácké divadlo I. 

  Zárubová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je umístění a návrh divadelní budovy v organismu regionálního centra – města Uherského Hradiště. Stávající divadelní budova sídlí v pronajatém objektu sokolovny na Tyršově náměstí. Malá scéna je ...
 • Slovácké divadlo I. 

  Frolík, Jakub
  Hlavním urbanistickým konceptem je navázání a doplnění dvojice samostatně stojích budov – Slováckého muzea a kulturního centra Hvězda. Návrhem divadelní budovy vznikne v blízkosti kulturní oblast, kde se jednotlivé funkce ...
 • Slovácké divadlo I. 

  Kalouda, Petr
  Předmětem diplomové práce je umístění a návrh divadelní budovy v organismu regionálního centra – města Uherského Hradiště. Stávající divadelní budova sídlí v pronajatém objektu sokolovny na Tyršově náměstí. Malá scéna je ...
 • Slovácké divadlo II. 

  Lososová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá problematickou situací Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Progresivní divadelní soubor dnes sídlí v budově bývalé sokolovny, která není schopná kapacitně ani technicky vyhovět nárokům ...
 • Slovácké divadlo III 

  Kučera, Vít
  Tato práce se zabývá komplexním řešením problematiky nevyhovujícího provozu současného Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Hlavním předmětem práce je návrh nové budovy divadla, včetně jejího zasazení do urbanistické ...
 • Slovácké divadlo III. 

  Pacolová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové budovy Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Projekt sjednocuje stávající roztříštěný a nevyhovující provoz divadla do jednoho celku a přesouvá ho k historické budově věznice a ...
 • Studie SV obchvatu Uherského Hradiště 

  Bedřich, Marek
  Tématem této bakalářské práce je studie severovýchodního obchvatu města Uherské Hradiště. Toto město se nachází ve Zlínském kraji, okres Uherské Hradiště. Obchvat obcí je navržen jako S9,5/80 a napojuje se na okružní ...
 • Úprava silnice II/497 Uherské Hradiště - Bílovice 

  Sáček, Marek
  Předmětem diplomové práce je úprava silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské Hradiště a obcí Bílovice. Důvodem úpravy jsou nevyhovující parametry stávající komunikace. Řešení zahrnuje úpravu stávajících autobusových zastávek ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a Starém Městě 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá vlivy působícími na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. V úvodu práce jsou popsány teoretické základy jako terminologie, stručný přehled metod ocenění stavebních pozemků a vlivy ...