Now showing items 1-3 of 3

 • Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině 

  Davleeva, Luiza
  Cílem této práce je porovnání evidencí práv k nemovitostem na územích Ruské federace a Ukrajiny s Českou republikou. Informace o každé zemi jsou rozděleny do pěti částí: historie, státní organizace, příklad z katastru ...
 • Tvorba marketingové kampaně podle národnosti spotřebitele 

  Tsap, Yuliya
  Tato diplomová práce se zabývá kulturními odlišnostmi a tvorbou marketingové kampaně podle národnosti spotřebitele. V teoretické části jsou rozebrány principy marketingové kampaně, interkulturního marketingu a kulturních ...
 • V dnešní době....... 

  Kouba, Tomáš
  Soubor prací vytvořených ze soukromých archivních materiálů, realizací rozpracovaných konceptů a nových videí. Motivem procházejícím těmito díly je rozvíjení jednoduchého, strohého, radikálního výrazu.