Now showing items 1-2 of 2

  • Využití ultrazvukové metody při diagnostice betonových konstrukcí 

    Stanislav, Štěpán
    Předkládaná bakalářská práce zpracovává přehled metodik zkoušení betonových konstrukcí pomocí ultrazvukové diagnostické metody. Zabývá se principy metody, možnostmi využití a metodikami zkoušení podle různých předpisů. ...
  • Využití ultrazvuku pro zkoušení betonu v mostních konstrukcích 

    Hüblová, Sabina
    V rámci bakalářské práce jsou rozebrány druhy diagnostických metod, podrobněji metoda ultrazvuková – její principy a možnosti využití na stávajících betonových konstrukcích. Dále jsou zpracovány výsledky měření na zkušebních ...