Now showing items 1-2 of 2

  • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

    Schwarzerová, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem ultrasonografie, principem kontrastního zobrazení a aplikací segmentačních metod v ultrasonografické problematice. Z uvedených segmentačních metod byly některé metody vybrány ...
  • Solubilizace v sonografických systémech 

    Überall, Martin
    V diplomové práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti fosfolipidů, z nichž je tvořen komerční přípravek SonoVue® využívájící se v ultrasonografii, a poté samotných mikrobublin ...