Now showing items 1-3 of 3

 • Design stojanového plicního ventilátoru 

  Kolaříková, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu stojanového plicního ventilátoru užívaného na odborných odděleních nemocnic. Cílem práce bylo zhodnotit poznatky vyplývající z analýzy současných produktů na trhu a tyto poznatky ...
 • Podpora ventilace u laboratorních zvířat 

  Daniš, Václav
  V dnešní době je umělá plicní ventilace nedílnou součástí většiny chirurgických zákroků při použití anestezie. Úvodní kapitoly diplomové práce se zaměřují na teoretické seznámení s problematikou umělé plicní ventilace. ...
 • Umělá plicní ventilace pro novorozence 

  Pohořilský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody umělé plicní ventilace (CPAP) pro její nejefektivnější využití u novorozenců na neonatální jednotce intenzivní péče. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je ...