Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

  Navrátilová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...
 • Obchvat Uničova 

  Fryčar, David
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu obchvatu města Uničov a vyřešení napojení obchvatu na stávající silniční síť s uvážením existujícího plánu územního rozvoje a životních podmínek ve městě. Cílem je odvedení ...
 • PŘESTAVBA PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZÓN - MĚSTO UNIČOV 

  Kovář, Ondřej
  Cílem práce je průzkum možností napojení bývalé průmyslové zóny Cukrovar Uničov zpět do integrity veřejných prostor města Uničov. Cílem studie je vytvoření vyváženého a trvale hodnotného území s plynulým přechodem do ...