Now showing items 1-6 of 6

 • Detektor Uniform Marker Fields pro Windows Phone 

  Mašek, Jiří
  Tato práce pojednává o detekci Uniform Marker Fields a umístění kamery v prostoru. Jsou zde popsány vlastní kroky detekce UMF, platforma Windows Phone 8, práce s DirectX  a také pojem rozšířená realita. V textu je popsána ...
 • Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu 

  Beťko, Peter
  Tato diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti použití uniformních polí markerů pro rozšířenou realitu a doplňuje ho o možnost generování barevných polí markerů založených na obrazové předloze. Práce popisuje základy ...
 • Návrh a Aplikace Dvourozměrných Vizuálních Markerů pro Speciální Účely 

  Zachariáš, Michal
  Současné vizuální markerové systémy mají jednu zásadní nevýhodu oproti tzv. markerless přístupům - pohyb kamery je omezen na oblast pokrytou markery. V každém snímku musí být marker dostatečně velký, aby jej bylo možné ...
 • Uniform Marker Fields pro Android 

  Salát, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vlastního detektoru Uniform Marker Fields a ladící aplikace pro mobilní zařízení. Implementace detektoru přináší alternativní postupy k původnímu řešení, tak aby co nejvíce ...
 • Určení pozice kamery v reálném čase pro rozšířenou realitou 

  Szentandrási, István
  Definované markery tvoří základ určování polohy kamery pro velké množství aplikací s rozšířenou realitou, v případě že jsou přísné požadavky na rychlost a robustnost. Tato práce popisuje účinnou metodu pro určení pózy ...
 • Vylepšování markerů pro rozšířenou realitu 

  Páldy, Alexander
  Tato práce stručně popisuje moderní metody v rozšířené realitě a dále se zabývá generováním a detekcí Uniform Marker Fields. Hlavním cílem je zlepšovat markery známé jako Unifrom Checker-Board Marker Fields. Toho je dosaženo ...