Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní výuka pro U3V 

    Vavřínek, Aleš
    Tato bakalářská práce je určena pro Univerzitu třetího věku při VUT v Brně (U3V). Zejména pro její studenty, kterými jsou osoby staršího věku, kteří se chtějí i po překročení určité věkové hranice nadále vzdělávat a jít s ...
  • Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám 

    Dvořáčková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá účastí a přístupem seniorů na pravidelných pohybových aktivitách. V teoretické části se zaměřuje na danou problematiku zlepšení účasti neaktivních seniorů na pohybových aktivitách a vymezuje ...