Now showing items 1-3 of 3

 • Comparison Of Different Approaches To Adaptation Of Unscented Kalman Filter For Non-Odometry Slam 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper is aimed at utilizing of an Unscented Kalman filter (UKF) for application on non-odometry SLAM problem. Non-odometry SLAM problem lacks state transitions function for part of state vector so theoretical part of ...
 • Globální lokalizace robota pomocí GPS, kompasu a mapových podkladů 

  Snášelová, Petra
  Cílem této bakalářské práce je návrh metody lokalizace robota na globální úrovni kombinující data z GPS, kompasu a mapového podkladu za účelem přesnějšího a spolehlivějšího odhadu polohy. Práce pojednává o senzorických ...
 • Lokální navigace autonomního mobilního robota 

  Herman, David
  Cílem této diplomové práce je navrhnout koncept pro navigaci autonomního mobilního robota v parkovém prostředí. Konkrétně navrhnout metody lokalizace a detekce cesty s využitím dostupného senzorického systému, uvést ...