Now showing items 1-4 of 4

 • Hledání řídicích strategií pomocí UPPAAL STRATEGO 

  Hruška, Filip
  Tato práce se zabývá hledáním řídicích strategií v předem vybraných problémech z různých oblastí pomocí nástroje Uppaal Stratego. Byly vybrány čtyři oblasti k řešení, jmenovitě šachy, hanojské věže, posuvné pole a kinematický ...
 • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

  Aron, Lukáš
  Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...
 • Překlad XTR výstupu nástroje UPPAAL do uživatelsky přívětivé reprezentace 

  Mazánek, Antonín
  Diplomová práce seznamuje s nástrojem Uppaal. Popisuje principy a možnosti modelování a analýzy systémů pomocí tohoto nástroje. Dále se blíže zabývá formáty souborů, které nástroj Uppaal používá. Strukturou souboru XML, ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Kuchařík, David
  Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...