Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace profilů posuvné brány 

    Gajdůšek, Tomáš
    Práce se zabývá provedením deformační a napjatostní analýzy reálné samonosné posuvné brány vyráběné firmou Technopark CZ s.r.o. V první části se rozebírá teorie, která se dále využívá pro výpočty. Ve výpočtové části je ...