Now showing items 1-4 of 4

 • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

  Gruník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...
 • Konstrukce dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického automatu 

  Sedlář, Jiří
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického automatu. V první částí je vypracovaná rešerše a na jejím základě jsou navrženy varianty možných konstrukčních řešení. Po výběru nejlépe ...
 • Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu 

  Kráčmar, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu pro práci z tyče maximálního průměru 7 mm. Práce se zabývá novou koncepcí pohonu vřeten, kde jsou vřetena poháněna externími asynchronními ...
 • Pohon vřeten soustružnických automatů 

  Hadraba, Petr
  Předmětem této práce je dynamické modelování pohonů vícevřetenových automatů TMZ842NG a TMZ867NG v programu MSC Adams. Cílem je posouzení rozdílnosti jednotli-vých soustav a vlivu zkracující se tyče na celkové chování ...