Now showing items 1-6 of 6

 • Emisní limity 

  Nevtípil, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá evropskými emisními standardy spalovacích motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou emitovány ...
 • Normy EURO a cesty vedoucí k jejich splnění 

  Kalina, Vladimír
  Cílem bakalářské práce je seznámení s jednotlivými výfukovými plyny, emisními standardy dle Euro norem pro motorová vozidla a zařízeními pro snižování výfukových plynů, která se nacházejí před i za spalovacím prostorem.
 • Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru 

  Létal, Filip
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace proudění výfukových plynů ve filtru pevných částic s použitím CFD simulací. První část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a systémy snižování emisí se ...
 • Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Rozsíval, Adam
  Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných ...
 • Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Chytil, Ivo
  Diplomová práce na téma Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel se zabývá problematikou produkce oxidu uhličitého ze spalování paliv. V první části práce jsou teoretické metody výpočtu ...
 • Systémy DPF a SCR 

  Novodomský, Tomáš
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá systémami pre znižovanie emisii z výfukových plynov vznetových motorov. Prvá časť práce je venovaná zloženiu výfukových plynov a emisným normám. Práca rozoberá vznik pevných častíc, ...