Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce 

  Vukušičová, Daniela
  Práce je zaměřena na měření a analýzu dynamických účinků ve výhybkách. V rámci práce byly vytipovány dvě výhybky v různém stádiu opotřebení, pozornost byla zaměřena především na oblast srdcovky výhybky, kde dochází k ...
 • Analýza dynamických účinků ve výhybce 

  Vukušič, Ivan
  Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. ...
 • Návrh odbočky Jistebník 

  Talapka, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnutí kolejového propojení mezi koridorovou tratí Přerov – Ostrava a vysokorychlostní trati VRT Přerov – Ostrava u obce Jistebník. Mimoúrovňová kolejová propojení jsou navržena ve všech ...
 • Studie odbočky a výhybny Bělotín 

  Piruš, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá mimoúrovňovým napojením novo navrhnutej VRT Přerov - Ostrava do koridoru pred železničnou stanicou Hranice na Moravě (v smere od Ostravy). Práca obsahuje návrh geometrických parametrov koľaje ...