Now showing items 1-20 of 28

 • Cesty navýšení výkonnosti výrobního podniku 

  Říha, Lukáš
  Práce je zaměřena na zvyšování výkonnosti v malém podniku. Zahrnuje analýzu současného stavu a navrhuje odstranění nedostatků výrobního procesu. Práce vychází z tří teorií, které kombinuje. Jsou jimi Lean Management, Six ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Bartálová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti Aeroservis, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti cestovní kanceláře prostřednictvím benchmarkingu 

  Pandulová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti vybrané cestovní kanceláře v letech 2012 – 2016 pomocí metody benchmarkingu a ukazatelů finanční analýzy. První část práce je zaměřena na popis základních pojmů a ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kotíková, Martina
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti Agrochov Jezernice a.s. Pro sledování, měření a následné zvyšování výkonnosti byla využita metoda Balanced Scorecard. Práce se skládá ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Palacká, Naďa
  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti REMAK, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s výkonností, jsou zde popsány jednotlivé systémy k měření výkonnosti a analýzy použité ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Nikola
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti IN-EKO TEAM, s. r. o. V teoretické části je uveden výčet relevantních informací z odborných publikací, jsou zde vysvětleny základní pojmy, představeny modely ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Zemědělského družstva Nové Město na Moravě. První část obsahuje teoretická východiska, zabývající se vysvětlením základních pojmů a moderních metod pro měření výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Skálová, Marcela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti Měšťanského pivovaru v Poličce, a. s. V první části této práce jsou zpracována její teoretická východiska a následně, v její druhé části, je provedeno hodnocení podniku ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Janhubová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti ADH Group, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána problematika benchmarkingu na základě odborné literatury. Praktická část ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pěničková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Nyklíček a spol., s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu START PLUS. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Souček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku ZVVZ MACHINERY, a.s. Za těmito účely je podnik podroben analýze současného stavu a historického vývoje za pomocí finanční analýzy. Poté je v podniku ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Divoká, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Invia.cz, a.s. První část práce obsahuje základní teoretické poznatky týkající se metod hodnocení výkonnosti podniku. Další část se zaměřuje na popis zkoumané ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Tydlačková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Kraft Foods CR, s. r. o. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje způsoby jejího měření. V další části práce je nastíněn profil dané společnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vytrhlíková, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného vyrobního podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard jako strategického nástroje k řízení výkonnosti podniku. První část uvádí teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šrámková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Koyo Bearings Česká republika s. r. o. s využitím metody benchmarking. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení 

  Vodičková, Klára
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard 

  Nosková, Michala
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraného podniku a návrhem implementace modelu Balanced Scorecard. Práce je rozdělena do tří částí, na část teoretickou, analytickou a praktickou. První část je zaměřena na ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Šauerová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti CALIBRI, spol. s r.o. První část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje metody měření výkonnosti. V další části je uvedený profil daného podniku a jeho ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu Start 

  Hlaváčková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na definici výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. Dále se zabývá hodnocením výkonnosti podniku u společnosti Čegan s.r.o. pomocí modelu START. Na základě tohoto modelu a ...