Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická charakteristika zpětné armatury 

    Pavlík, Václav
    Tato diplomová práce nabízí přehled všech konstrukcí zpětných armatur, jejich využití a typické vlastnosti. Cílem této práce je také objasnit fenomén práskání zpětné armatury a další problémy nastávající při přechodových ...
  • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

    Zbavitel, Jan
    Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...