Now showing items 1-7 of 7

 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Návrh rozmístění pracovišť ve společnosti Podorlická kartonážní spol. s r.o. 

  Sedláček, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného výrobního systému s ohledem na rozmístění pracovišť ve firmě Podorlická kartonážní spol. s r.o. a má za úkol navrhnout reorganizaci pracoviště v nové hale pro efektivnější ...
 • Návrh uspořádaní pracovišť ve společnosti Alu - color spol. s r.o. 

  Tesař, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu výrobního systému ve společnosti ALU – COLOR, s.r.o. s ohledem na materiálový tok. Hlavním výstupem je návrh nového a efektivnějšího rozmístění pracovišť ve výrobní ...
 • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci 

  Kráčmar, Miroslav
  Bakalářská práce je návrhem změn v systému skladování a expedice materiálu ve firmě Českomoravský štěrk a.s. na provozovně v Bělkovicích - Lašťanech. Cílem práce je navrhnout efektivnější skladování materiálu, zamezit ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Kornel, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky v konkrétním podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a celé výrobní logistiky.
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Chlapek, Radan
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Nejdříve je provedena analýza současného stavu, poté vypracována teoretická východiska k dané problematice. Následně práce navrhuje vlastní řešení ...
 • Výrobní logistika výroby desek plošných spojů 

  Susko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového provozu na výrobu desek plošných spojů s kapacitou 40 000 m2 ročně. Popisuje základní principy návrhu nové výroby, principy výrobní logistiky a technologického projektování, postup ...