Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Münster, Petr
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě FTTx. V úvodní kapitole je pojednáno o optickém vlákně a principu přenosu. Dále již jsou rozebrány jednotlivé možnosti realizace s ohledem na místo ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Stará, Michaela
  Tématem bakalářské práce je řízení veřejné stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení, jsou zde uvedeny informace o životním cyklu ...
 • Řízení stavební zakázky zhotovitelem 

  Lucký, Jan
  Diplomová práce řeší řízení stavební zakázky zhotovitelem se zaměřením na bankovní sektor. Cílem práce je popsání konkrétní stavební společnosti a analýza řízení konkrétní stavební zakázky.
 • Síť FTTx 

  Hradílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku optických přístupových sítí a seznámit čtenáře s problematikou jejich návrhu a realizací. V úvodní kapitole jsou popsány technologie a topologie, které se nejvíce vyskytují ...